Λευκαρίτικο Κέντημα - Χαρακτηριστικά, Τεχνική, Υλικά και Μέσα (GR Language)

Σκοπός του παρόντος εθνικού κυπριακού προτύπου είναι ο ορισμός του κυπριακού Λευκαρίτικου Κεντήματος ή Λευκαρίτικου, με στόχο τη διατήρηση της παράδοσης και τη διάκριση του αυθεντικού χειροποίητου κεντήματος από άλλα είδη κεντημάτων, είτε χειροποίητων είτε κεντημάτων που κατασκευάζονται στη μηχανή, με τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η δημιουργικότητα και να διατηρείται ζωντανή η παράδοση. Ο ορισμός του Λευκαρίτικου γίνεται με την ταυτοποίηση και τον καθορισμό των ελαχίστων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, τα οποία είναι αναγκαία για την διάκρισή του από άλλα είδη κεντήματος. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σχέδια, υλικά και στοιχεία τεχνικής και παράδοσης. Το πρότυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί η γνησιότητα και μοναδικότητα του Λευκαρίτικου Κεντήματος.
SKU: CYS 400:2015
€74.00
Σκοπός του παρόντος εθνικού κυπριακού προτύπου είναι ο ορισμός του κυπριακού Λευκαρίτικου Κεντήματος ή Λευκαρίτικου, με στόχο τη διατήρηση της παράδοσης και τη διάκριση του αυθεντικού χειροποίητου κεντήματος από άλλα είδη κεντημάτων, είτε χειροποίητων είτε κεντημάτων που κατασκευάζονται στη μηχανή, με τρόπο ώστε να μην εμποδίζεται η δημιουργικότητα και να διατηρείται ζωντανή η παράδοση. Ο ορισμός του Λευκαρίτικου γίνεται με την ταυτοποίηση και τον καθορισμό των ελαχίστων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, τα οποία είναι αναγκαία για την διάκρισή του από άλλα είδη κεντήματος. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σχέδια, υλικά και στοιχεία τεχνικής και παράδοσης. Το πρότυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί η γνησιότητα και μοναδικότητα του Λευκαρίτικου Κεντήματος.