Σκοπός του παρόντος εθνικού κυπριακού προτύπου είναι ο ορισμός του κυπριακού Φυθκιώτικου (κεντήματος του αργαλειού), με στόχο τη διατήρηση της παράδοσης και τη διάκριση του αυθεντικού χειροποίητου κεντήματος του αργαλειού από άλλα είδη κεντημάτων, είτε χειροποίητων είτε κατασκευασμένων στη μηχανή. Στόχος είναι να διατηρηθεί ζωντανή η παράδοση, χωρίς να εμποδίζεται η δημιουργικότητα. Ο ορισμός του Φυθκιώτικου γίνεται με την ταυτοποίηση και τον καθορισμό των ελαχίστων ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών, τα οποία είναι αναγκαία για την διάκρισή του από άλλα είδη κεντήματος. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν σχέδια, υλικά και στοιχεία τεχνικής και παράδοσης. Το πρότυπο αυτό μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να διασφαλιστεί η γνησιότητα και μοναδικότητα του Φυθκιώτικου.

  • Code CYS 401:2022
  • Title Fythkiotika - Fyti embroideries on a weaving loom Φυθκιώτικα – Υφαντά κεντήματα Φύτης στον αργαλειό
  • ICS Code 97.195 Items of art and handicrafts
  • Status Published
  • Publication Date 30.09.2022
  • Technical Committee CYS/TC 25 - Φυθκιώτικο Υφαντό
  • Work Item Number CYS401:2022_el