Το παρόν έγγραφο παρέχει απαιτήσεις και συστάσεις για την παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών από ινστιτούτα αισθητικής. Οι εν λόγω υπηρεσίες συνδέονται με την παροχή περιποιήσεων ομορφιάς, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο παρέχονται. Το παρόν έγγραφο παρέχει τις απαιτήσεις και τις συστάσεις που διέπουν την παροχή περιποιήσεων ομορφιάς οι οποίες εκτελούνται από αισθητικό που κατέχει τα κατάλληλα προσόντα. Παρέχονται συστάσεις σχετικά με την αντιμετώπιση του πελάτη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πελατών κατά την παροχή οποιωνδήποτε περιποιήσεων ομορφιάς. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στο ινστιτούτο αισθητικής περιορίζονται στα επαγγελματικά προσόντα που διαθέτουν ατομικά οι αισθητικοί, τα οποία πρέπει να έχουν αποκτηθεί από αναγνωρισμένο φορέα εκπαίδευσης. Οι ιατρικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των αισθητικών χειρουργικών επεμβάσεων και των αισθητικών ενέσιμων εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένης και της σκληροθεραπείας, δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτού του εγγράφου. Οι υπηρεσίες κομμωτικής, κουρείου και δερματοστιξίας σώματος, επίσης δεν περιλαμβάνονται στο αντικείμενο αυτού του εγγράφου.

  • Code CYS EN 17226:2023
  • Title Υπηρεσίες Ινστιτούτου Αισθητικής – Απαιτήσεις και συστάσεις για την παροχή υπηρεσιών
  • ICS Code 03.080.30 Services for consumers
  • Status Published
  • Publication Date 03.11.2023
  • Technical Committee CEN/TC 409
  • Work Item Number 17226inGreek